• header

Psychologické poradenství a psychoterapie pro dospělé, manželské páry a rodiny s dětmi

Co poskytuji

Psychoanalyticky orientovanou párovou psychoterapii.

Psychologické poradenství a psychoterapii pro dospělé.

Psychologické poradenství a psychoterapii pro rodiny s dětmi.

Po zjištění úvodních informací od klienta stanovujeme společně vhodný typ konzultací. Odborné konzultace mohou probíhat jako:

  • individuální (psycholog a dospělý klient nebo psycholog a dítě)
  • párové (psycholog a oba manželé nebo partneři)
  • rodinné (psycholog, oba rodiče a jedno nebo více dětí)

Provozuji privátní praxi (nespolupracuji s žádnou zdravotní pojišťovnou). Platba za poskytnuté odborné konzultace se vypočítává dle poskytnutých hodin.

Péče o důvěrnost informací sdělených klientem je samozřejmostí. Nevedu žádnou evidenci o svých klientech s využitím elektronických médií. Nesděluji žádné informace bez souhlasu klienta třetím osobám.